Zucht

 

Svadi vom Berghof - Prämienfohlen

V: Kiljan frá Hvammi 2  M: Ósk vom Berghof

Svadi2 640x360

 

Solfaxi vom Berghof (erstes Fohlen auf dem Bild) - Pämienfohlen

V: Sprengur vom Lipperthof  M: Solveig vom Berghof

Solfaxi2 640x359

 

Króna vom Berghof - Prämienfohlen

V: Sprengur vom Lipperthof  M: Halla vom Berghof

Krona 640x359

 

Salvör vom Berghof - Prämienfohlen

V: Sprengur vom Lipperthof  M: Kvika vom Berghof

Salvör 640x359

 

Jóna vom Berghof

V: Sprengur vom Lipperthof  M: Gunnvör vom Berghof

Jona 640x360

 

Stella vom Berghof

V: Sprengur vom Lipperthof  M: Mörn vom Berghof

Stella 640x359